...nhưng mình vẫn thấy rằng, kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay đang rất mong manh, do những điểm yếu mang tính hệ thống, đã tồn tại từ lâu...
Không phải là giữa Mỹ và Trung Quốc đâu, từ lâu trước đó cơ...
Một trong những vấn đề lớn của tiến bộ công nghệ trong ngành chip đó là, tiến trình chip càng nhỏ, công nghệ càng hiện đại, thì chi phí đầu tư máy móc…
Những con chip đầu tiên được phát minh và sản xuất là những con chip logic, loại chip có chức năng chính là tính toán. Hoạt động của những con chip này…
Nguyên nhân chính cho sự sụp đổ của SVB, không phải là trái phiếu hay lãi suất, mặc dù đó là con cờ domino đầu tiên dẫn tới một loạt sự kiện sau đó
Quỹ đầu tư Mạch tích hợp Quốc gia của Trung Quốc dự định bơm thêm 1.9 tỷ USD cho Công ty Công nghệ Bộ Nhớ Dương Tử (YMTC), một động thái tăng cường hỗ…
Sự thực về sự hình thành của Petrodollar, có phải là cuộc trao đổi giữa Mỹ và Saudi???
Đánh giá tính khả khi và bài học từ lịch sử...
See all

Cap Finance